Кирилюк Наталія Павлівна

Психотерапевт, Психолог Кирилюк Наталія Павлівна
Кирилюк Наталія Павлівна
Психотерапевт, Психолог
Вартість прийому
990 грн
  • Категорія:Перша
  • Медичний стаж:18 років

Професійні навички:

Проводить психологічне консультування, діагностику психологічного стану для ідентифікації ключових проблем. Спеціалізується на лікуванні захворювань у сфері психіатрії та психофармакології. Займається психоаналізом, психоаналітично орієнтованою психотерапією, в т.ч. короткофокусною, індивідуальною і груповою.
Робота з психологічними проблемами:
— Проблеми, пов'язані з емоційною сферою - підвищена тривожність, апатія, депресія, неадекватні емоції, зверхемоційність, емоційна незрілість, емоційна холодність і т.п.
— Проблеми, пов'язані з самосвідомістю, ідентичністю, самооцінкою, ставленням до себе, з почуттям Я, з цілісністю.
— Я, комплекс неповноцінності, деперсоналізація, дисморфофобія. Внутрішньоособистісні конфлікти, проблеми, пов'язані з самоаналізом і рефлексією, з усвідомленням і вербалізацією власних переживань.
— Проблеми, пов'язані з мотиваційною сферою особистості - втрата сенсу життя, зниження мотивації, неадекватні форми задоволення потреб і т.п.
— Нав'язливі думки, нав'язливі дії, порушення сну, проблеми, пов'язані з харчовою поведінкою і т.п.
— Проблеми, пов'язані з темпераментом і характером - акцентуації характеру, складні риси характеру і т.п.
— Проблеми, пов'язані зі сприйняттям, реакціями на стрес - неадекватні реакції на стрес і стратегії адаптації, зниження стресостійкості і т.п. Реакція горя на втрату.
— Психологічні проблеми, пов'язані з соматичними змінами і захворюваннями (наприклад, страх, тривога, заперечення) - допомога в адаптації.
— Психологічні проблеми, що сприяють виникненню соматичних хвороб (наприклад, алекситимія - зниження здатності усвідомлювати і вербалізувати емоції).
— Соматизовані психологічні проблеми (наприклад, соматизовані депресії, конверсійні розлади - відчуття і скарги як при соматичній хворобі без хвороби).
— Проблеми, пов'язані з відхиленнями нормативного психічного і соціального розвитку (особистісна, емоційна незрілість і т.п.).
— Наслідки травми розвитку - особистісні зміни внаслідок хронічної психологічної травматизації в дитинстві.
— Нормативні та ненормативні кризи розвитку особистості, кризи, пов'язані з нормативними життєвими подіями (народження дитини, вихід на пенсію, смерть батьків і т.п.).
— Проблеми, пов'язані з самовизначенням.
— Психологічні проблеми, пов'язані з міжособистісними відносинами (міжособистісні конфлікти, суперництво, взаємна неприязнь, любовні проблеми, охолодження відносин, специфічні проблеми, зумовлені перериванням міжособистісних відносин, наприклад, смерть близьких людей, розставання пар, проблеми, пов'язані з взаємовідносинами протилежних статей, друзів, родичів, сусідів і т.п.).
— Внутрішньогрупові психологічні проблеми (проблеми між особистістю і групою, відчуженість від групи і т.п.)
— Психічні розлади.
— Діагностика та лікування (психотерапевтичне і психофармакологічне).
— Тривожно-депресивні розлади.
— Тривожно-фобічні розлади.
— Обсесивно-компульсивний розлад.
— Реакція на важкий стрес і порушення адаптації.
— Дисоціативні розлади (істеричні неврози).
— Соматоформні розлади.
— Неврастенія.
— Синдром невротичної деперсоналізації-дереалізації.
— Розлади, пов'язані з їжею (анорексія, булімія) - у випадках, коли соматичний стан пацієнта і вага дозволяють проводити амбулаторне лікування.
— Розлад сну неорганічної етіології.
— Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих.
— Попередня діагностика для визначення подальшої тактики у випадках підозри на психотичний психічний розлад.

Освіта:

У 2004 році - закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за фахом «Лікувальна справа».
У 2005 році - закінчила інтернатуру на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за фахом «Психіатрія».
У 2008 році на базі ВНМУ М.І. Пирогова закінчила клінічну ординатуру за фахом «Психіатрія».
2004 - 2009 роки - освітній проект з психотерапії за напрямком «Груповий психоаналіз» (Українська Спілка Психотерапевтів, стандарти EAP).
З 2012 року внесена до реєстру психотерапевтів Української Спілки Психотерапевтів.
У 2012 році пройшла спеціалізацію та атестацію на присвоєння звання лікаря - психотерапевта у Львівському національному медичному університеті ім. Д. Галицького.
У 2014 році отримала першу кваліфікаційну категорію за фахом «Психіатрія».
У 2016 році пройшла спеціалізацію та атестацію з медичної психології при Харківській медичній академії післядипломної освіти.
Регулярний учасник всеукраїнських та міжнародних конгресів і семінарів у сфері психології.
Сертифікат Українського Союзу Психотерапевтів. Автор понад 20 наукових публікацій.

Залиште свій відгук

Моя оцінка *

Ви робот!

Viva